LINK ANH

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thép Vina One triển khai phần mềm quản lý bảo trì tài sản Ecomaint

Với những nỗ lực quyết tâm đổi mới không ngừng của Thép Vina One cùng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của Vietsoft, Công ty Thép Vina One đã ký kết hợp đồng triển khai giải pháp phần mềm quản lý tài sản và bảo trì CMMS Ecomaint của Vietsoft cho các nhà máy công ty tại Ấp Voi Lá, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An. trong tháng 11/2019
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Fire Protection Systems With CMMS Software

Fire safety has become one of the biggest part of a Facility Manager’s responsibility, and for good reason. Some of the most critical aspects of an effective maintenance plan involves fire related items and managing all aspects of your fire protection systems can take up a large part of your week. So how can you effectively make sure that everything will be in compliance with the latest building codes, fire marshall inspections and safety committee checklists? Computerized Maintenance Management System (CMMS) is definitely the answer, but first let’s try and understand what we need to maintain in order to keep up effective and safe Fire Protection Systems.
Vai trò của quản lý bảo trì tài sản trong đào tạo kỹ thuật viên mới

Phần mềm quản lý bảo trì tài sản CMMS là một công cụ đào tạo trực quan cho các kỹ thuật viên mới, giúp họ làm quen với công việc và các tài sản cần quản lý.

Vai trò của quản lý bảo trì tài sản trong đào tạo kỹ thuật viên mới


Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Vai trò CNTT trong quản lý tài sản và bảo trì 2020

Theo một khảo sát tại Việt Nam, ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản và bảo trì có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy, giảm 20% thời gian ngừng máy, giảm 10 – 20% lượng tồn kho phụ tùng, tăng 10% tuổi thọ máy, giảm 5 – 15% tổng chi phí bảo trì, giảm 10 – 20% nhân viên bảo trì cần thiết.
Vai trò CNTT trong quản lý tài sản và bảo trì 2020