LINK ANH

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Fire Protection Systems With CMMS Software

Fire safety has become one of the biggest part of a Facility Manager’s responsibility, and for good reason. Some of the most critical aspects of an effective maintenance plan involves fire related items and managing all aspects of your fire protection systems can take up a large part of your week. So how can you effectively make sure that everything will be in compliance with the latest building codes, fire marshall inspections and safety committee checklists? Computerized Maintenance Management System (CMMS) is definitely the answer, but first let’s try and understand what we need to maintain in order to keep up effective and safe Fire Protection Systems.

Vai trò của quản lý bảo trì tài sản trong đào tạo kỹ thuật viên mới

Phần mềm quản lý bảo trì tài sản CMMS là một công cụ đào tạo trực quan cho các kỹ thuật viên mới, giúp họ làm quen với công việc và các tài sản cần quản lý.Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Vai trò CNTT trong quản lý tài sản và bảo trì 2020

Theo một khảo sát tại Việt Nam, ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản và bảo trì có thể góp phần tăng 20% năng suất và doanh thu của nhà máy, giảm 20% thời gian ngừng máy, giảm 10 – 20% lượng tồn kho phụ tùng, tăng 10% tuổi thọ máy, giảm 5 – 15% tổng chi phí bảo trì, giảm 10 – 20% nhân viên bảo trì cần thiết.
Vai trò CNTT trong quản lý tài sản và bảo trì 2020

Bảo trì tài sản trong sản xuất rời rạc


Theo thống kê gần đây, thời gian dừng máy không kế hoạch đã và đang gây lãng phí hàng tỷ đô la vào chi phí sản xuất hằng năm, Gần một nửa thời gian trong số này được dành ra để khắc phục các sự cố hỏng hóc thiết bị tài sản thông qua các chương trình bảo trì phản ứng (hư đâu sửa đấy). Để giải quyết tình trạng này đòi hỏi các nhà sản xuất cần tăng hiệu quả công tác quản lý bảo trì thiết bị, tài sản thông qua việc cải tiến cách thức kiểm soát tất cả các khía cạnh liên quan đến tài sản, thiết bị.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các chiến lược bảo trì thường được sử dụng bởi các cơ sở sản xuất rời rạc và quy trình để giảm các hoạt động bảo trì ngoài kế hoạch nhằm cải thiện năng suất sản xuất.