LINK ANH

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Đạm Cà Mau dừng máy để bảo dưỡng định kỳ

Ngày 10/8, Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) chính thức tạm ngừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể, với thời gian dự kiến 17 ngày.