LINK ANH

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Đạm Cà Mau hoàn thành xuất sắc công tác bảo dưỡng lần thứ 5


Việc bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Cà Mau được thực hiện định kỳ hàng năm và tháng 8 vừa qua là đợt BDTT lần thứ 5 của Nhà máy kể từ khi bắt đầu chạy thử vào tháng 11 năm 2011. Trong đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ hằng năm, Nhà máy Đạm Cà Mau đã dừng máy cùng thời điểm giàn cấp khí và công ty khí dừng máy để bảo dưỡng, đối với năm nay từ ngày 30/7 đến ngày 23/8.