LINK ANH

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Những mục tiêu trong bảo trì hiện đạiBảo trì thế hệ thứ nhất vốn không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất nên vai trò bảo trì rất ít được quan tâm. Nhưng ngày nay, trong bảo trì hiện đại, máy móc ngày một chiếm vai trò quan trọng trong sản xuất thì việc tập trung nguồn lực quá nhiều vào sửa chữa thiết bị khi chúng bị hư hỏng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả sản xuất. Mỗi lần xảy ra ngừng máy tương đương với chiến lược bảo trì không hiệu quả.


 Quản lý bảo trì hiện đại không tập trung vào sửa chữa mà là giữ cho thiết bị luôn hoạt động ổn định theo lộ trình kế hoạch sản xuất. Thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất để tạo ra các sản phẩm chất lượng. Nhà quản lý cần xác định được chỉ số khả năng sẵn sàng để từ đó đề ra chỉ tiêu sản xuất hợp lý nhất.