LINK ANH

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Quản lý khách hàng bằng phân hệ CRM trong phần mềm ERP hay Excel ?

Dưới góc độ quản lý doanh nghiệp, bất kỳ công cụ quản lý khách hàng nào cũng có những ưu nhược điểm riêng. Chúng ta nên quản lý khách hàng bằng excel hay thông qua hệ thống ERP ? Bài viết này sẽ giúp các nhà quản lý tìm hiểu và đưa ra câu trả lời phù hợp.