LINK ANH

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

SAP HANA quyến rũ nhưng khó tính ?

Thành công với hơn 2000 tập đoàn lớn trên toàn cầu như Unilever, Colgate Palmolive…, SAP HANA đang khẳng định mình như một nền tảng vững chắc cho hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với những tính năng ưu việt và đa dạng.

Tuy nhiên, ở Việt Nam các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng này còn khá hạn chế.