LINK ANH

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

PV Power lựa chọn triển khai giải pháp SAP Business One


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã lựa chọn triển khai giải pháp SAP Business One, nhằm kết nối các quy trình kinh doanh, tăng năng suất hoạt động và đem lại sự hài lòng cao hơn nữa cho khách hàng.