LINK ANH

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

90% doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng công nghệ cũ Báo cáo của VCCI cho biết chỉ có 10% số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến và có tới 40% sử dụng công nghệ đi sau các nước từ 2 – 3 thế hệ.