LINK ANH

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Vietsoft Ecomaint – Công cụ đắc lực cho quản lý tài sản và bảo trì

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Vietsoft Ecomaint được Công ty Phần mềm Vietsoft thiết kế nhằm mục đich tối ưu hóa công tác quản lý tài sản tại các doanh nghiệp sản xuất, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác bảo trì và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể phát sinh do thiết bị không được bảo trì đúng mức.