LINK ANH

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Vietsoft triển khai phần mềm quản lý bảo trì cho Cảng Phú Mỹ

Baria Serece thuộc Công Ty Baria Serece là cảng nước sâu đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại thị trấn Phú Mỹ với 880m cầu cảng, 05 cẩu bờ với tốc độ bốc dỡ đến 32.000 tấn/ngày, tổng sức chứa lên đến 200.000 tấn và khu vực kho ngoại quan 200.000m2. Hiện có hơn 500 lao động trực tiếp và 300 lao động gián tiếp.
Phu My 2