LINK ANH

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Máy móc sẽ hỗ trợ con người nâng cao hiệu suất lao động


Wouter Van Wersch - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc  General Electric ASEAN và Khu vực Úc-New Zealand cho rằng, công nghệ sẽ không lấy đi việc làm mà còn giúp con người làm chủ công nghệ, để tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới đang đến.