LINK ANH

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Vietsoft triển khai gói phần mềm quản lý bảo trì thiết bị cho Vĩnh Hoàn Colagen 5

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn Collagen 5 là một công ty con của tập đoàn Vĩnh Hoàn thành lập từ năm 2011 với sản phẩm chính là sản xuất collagen và gelatin từ da cá tra. Đây là một trong các chiến lược của Tập Đoàn Vĩnh Hoàn để tận dụng một cách có hiệu quả nguồn phụ phẩm từ chế biến cá tra, xây dựng một chuỗi hệ thống sản xuất khép kín quy mô công nghiệp, làm gia tăng giá trị lợi nhuận.

hinh anh bai viet Vinh Hoan Colagen


Căn bản về phương pháp giá thành định mức - SCPhương pháp giá thành định mức (SC)

Về mặt lý thuyết, phương pháp này khá dễ hiểu và đã được dậy từ lâu trong các chương trình kế toán quản trị, theo phương pháp này giá thành của một đơn vị sản phẩm được phân nhỏ xuống giá thành của các cấu phần (NVL, nhân công, quản lý phí …) tạo nên sản phẩm đó, ví dụ công ty X bán các ghế đẩu được lắp ráp từ 4 cái chân với giá mua vào là 500 đồng một chiếc, một cái mặt ghế giá 5,000 đồng, một cái tựa có giá 4,000 đồng, một số đinh ốc giá 300 đồng, một phần năm công lao động với giá 30,000 đồng một công, cộng với phí gián tiếp (điện nước, khấu hao, quản lý phí) là 300 đồng, thì SC của chiếc ghế sẽ là 17,600 đồng theo như bảng tính dưới đây:


Cấu phần
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
1
Chân ghế
500
04
2,000
2
Mặt ghế
5,000
01
5,000
3
Tựa ghế
4,000
01
4,000
4
Đinh ốc
300

300
5
Lao động
30,000
1/5
6,000
6
Chi phí gián tiếp
300

300

Tổng cộng


17,600

Giá thành 17,600 này sau đó sẽ được sử dụng trong việc làm báo cáo TRƯỚC KHI phòng kế toán có thể thu thập được các dữ liệu thực tế. Ví dụ vào ngày 29/2/2004 phòng kế toán của công ty X từ báo cáo của bộ phận kho biết rằng họ đã bán được 1,000 cái ghế thì ngay hôm đó họ đã làm được báo cáo chi phí giá thành phân xưởng cho giám đốc là 17,600,000 đồng, không cần chờ đến khi thu thập được các số liệu thực tế về nguyên liệu thực xuất từ kho hoặc lương thực trả cho công nhân.