LINK ANH

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Dệt Đông Quang nâng cao năng suất & cải thiện hiệu quả kinh doanh với hệ thống ERP

Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang, công ty đầu tiên trong hệ thống công ty Đông Quang, chuyên phân phối sợi cho thị trường Việt Nam được thành lập năm 1993 với trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Hải Sơn, tỉnh Long An. Tính đến năm hết 2014, tổng quy mô của toàn công ty Đông Quang lên 500.000 sợi cọc, 20 máy OE, máy se TFO 136 máy, cung cấp ra thị trường 80.000 tấn sợi/năm. Năm 2014, công ty Đông Quang vinh dự được bình chọn là “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – Fast 500”.