LINK ANH

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Lộ trình triển khai một dự án ERP SAPVietsoft áp dụng phương pháp triển khai ASAP Roadmap, là phương pháp được hãng SAP xây dựng dựa vào kinh nghiệm thực tiễn đã triển khai giải pháp SAP thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp và kết hợp với chuẩn quản lý dự án chuyên nghiệp (PMI)


Việc tuân thủ theo phương pháp triển khai ASAP Roadmap sẽ giúp cho đội dự án rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí triển khai, giảm thiểu rũi ro và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhằm đảm bảo triển khai giải pháp SAP thành công