LINK ANH

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Những vấn đề cơ bản về công tác bảo trì thiết bị

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho các hệ thống tài sản máy móc sản xuất của doanh nghiệp hư hỏng chính là do không được chú trọng bảo trì, bảo dưỡng định kì, thời gian hoạt động liên tục kéo dài dẫn đến tuổi thọ thiết bị và hiệu suất hoạt động bị suy giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp tới việc sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, một doanh nghiệp sản xuất hiện đại muốn thành công phải chú trọng đến công việc bảo trì, bảo dưỡng định kì thiết bị sản xuất và xem nó như là một nhiệm vụ trọng tâm cần đầu tư đúng mức.

Khai thác lợi ích của ERP hiệu quảLợi ích mà giải pháp ERP mang lại là rất lớn, tuy nhiên trên thực tế phần lớn các doanh nghiệp chưa có mục tiêu, kế hoạch cụ thể để khai thác tối đa lợi ích mà hệ thống này mang lại. Việc đưa một hệ thống mới vào hoạt động sản xuất – kinh doanh và quản lý đã là điều không dễ, việc phải khai thác tốt lợi ích của hệ thông đó lại là điều khó khăn hơn nữa. Vì vậy, doanh nghiệp cẩn phải từng bước nâng cấp, kiện toàn hệ thống tổ chức và quản lý theo từng bước.