LINK ANH

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Bài toán đầu tư: Xây dựng mới hay chọn gói ERP phát triển sẵn ?

Khi bắt đầu cài đặt hệ thống ERP, các doanh nghiệp phải cân nhắc xem nên mua gói phần mềm sẵn có hay xây dựng hệ thống mới từ đầu. Cả hai giải pháp đều có ưu – nhược điểm riêng để doanh nghiệp cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Dưới đây là một vài câu hỏi cho doanh nghiệp để giúp bạn quyết định lựa chọn giữa việc nên xây dựng giải pháp ERP từ đầu hay mua một giải pháp ERP được đóng gói sẵn.