LINK ANH

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

ERP tác động thế nào đến hệ thống Supply Chain ?

Khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, thị trường thương mại mở cửa và các công ty nước ngoài tràn vào, các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Việc ứng dụng một hệ thống quản trị bằng phần mềm là một cách để doanh nghiệp gia tăng năng lực kinh doanh, doanh số và lợi nhuận, giảm chi phí. ERP được coi là một giải pháp quản trị kinh doanh thành công hiện nay.

Tổng quan nghề kĩ sư bảo trì


 Nghề kĩ sư bảo trì bảo đảm cho máy móc và thiết bị được hoạt động liên tục và thông suốt bằng cách sử dụng hệ thống máy tính để giám sát, bảo dưỡng định kỳ và lên kế hoạch sửa chữa. Nghề kĩ sư bảo trì đôi khi cũng tham gia vào hoạt động kiểm soát và giám sát thiết bị bên cạnh công việc bảo trì.