LINK ANH

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Dự đoán công nghệ của bảo trì tài sản CMMS 2019-2025 - Phần 1

Phần mềm bảo trì tài sản CMMS đã góp phần đem lại cuộc cách mạng cho hoạt động của bộ phận bảo trì trên toàn cầu. Với sự xuất hiện của giải pháp này, đã xóa bỏ hình ảnh nhân viên bảo trì phải kiểm tra thiết bị với 1 chồng lớn các ghi chép, bảng nhiệm vụ trong tay và việc phải lập các bảng biểu kế hoạch công việc một cách thủ công định kì.
Dự đoán công nghệ tương lai trong bảo trì tài sản CMMS 2019-2025 3
Unknown Object

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

6 xu hướng phát triển giải pháp CMMS trong năm 2019: phần 2

Tiếp theo bài viết trước, Vietsoft xin giới thiệp tiếp một số xu hướng phát triển của giải pháp CMMS trong năm 2019 và những năm sắp tới:
Giải pháp CMMS: 6 xu hướng phát triển trong năm 2019 (1)

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

6 xu hướng phát triển giải pháp CMMS trong năm 2019: phần 1

Quản lý bảo trì tài sản là một phần quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo tất cả các tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp luôn trong trạng thái tốt nhất sẵn sang phục vụ mọi lúc mọi nơi. Từ đó giúp sản sinh ra lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Nhưng có 1 thực tế mà ít doanh nghiệp nào biết được, nếu được đầu tư hợp lý thì quản lý bảo trì tài sản có thể tiêu tốn thấp hơn 30-40% ngân sách của doanh nghiệp.
phần mềm CMMS: 6 xu hướng phát triển trong năm 2019 (1)