LINK ANH

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Hội thảo ứng dụng TPM vào công tác quản lý bảo trì thiết bị

Hiện nay, TPM đã ngày một áp dụng rộng rãi tại VN, nhưng nhiều doanh nghiệp hiện vẫn loay hoay chưa thể áp dụng tốt công cụ này vào công việc bảo trì của mình.