LINK ANH

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

[Infographic] TPP - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Một trong những lợi ích của việc mở rộng thị trường là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng. Dự kiến, FDI vào Việt Nam sẽ đạt 20 tỷ USD tính đến năm 2020 nhờ môi trường kinh doanh và chính sách được tiêu chuẩn hóa theo tiêu chí mà TPP đề ra.