LINK ANH

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Công ty CP May Hữu Nghị Hugamex triển khai hệ thống QLNS 2019

Vừa qua, Công ty CP May Hữu Nghị Hugamex​ đã tiếp tục đầu tư triển khai hệ thống quản lý nhân sự, chấm công và tính lương 2019 của Vietsoft cho các xí nghiệp 123 và 4-5 tại Quận 8, đồng thời nâng cấp và làm mới hệ thống phần mềm tại nhà máy 6 của công ty.Công ty Anh Thy ANT triển khai phần mềm quản lý tài sản

Ngày 25/11/2018 vừa qua, công ty Anh Thy ANT đã tin tưởng lựa chọn triển khai hệ thống phần mềm quản lý tài sản và bảo trì Ecomaint do Vietsoft phát triển và phân phối tại Nhà máy Nam Tân Uyên Bình Dương.