LINK ANH

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

6 xu hướng phát triển giải pháp CMMS trong năm 2019: phần 1

Quản lý bảo trì tài sản là một phần quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo tất cả các tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp luôn trong trạng thái tốt nhất sẵn sang phục vụ mọi lúc mọi nơi. Từ đó giúp sản sinh ra lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp. Nhưng có 1 thực tế mà ít doanh nghiệp nào biết được, nếu được đầu tư hợp lý thì quản lý bảo trì tài sản có thể tiêu tốn thấp hơn 30-40% ngân sách của doanh nghiệp.
phần mềm CMMS: 6 xu hướng phát triển trong năm 2019 (1)