LINK ANH

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Giấy Sài Gòn đầu tư ERP hiệu quả "chậm mà chắc"

             Giấy Sài Gòn đã chọn hệ thống quản trị ERP để phát triển thêm công nghệ cho quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa, tự động hóa phương pháp quản lý bên cạnh việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. 


Dell tiến hành vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử công nghệ

Dell đã mua lại công ty phần mềm và an ninh mạng EMC với giá 67 tỷ USD để tận dụng vị thế của EMC trên thị thường thiết bị lưu trữ, Bloomberg đưa tin.