LINK ANH

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Huawei hợp tác với SAP trong cách mạng công nghiệp 4.0


ICTnews - Huawei đã công bố tại Triển lãm thương mại CeBIT 2015 việc mở rộng hợp tác với SAP để cùng tạo ra những nỗ lực sáng tạo chung tại Thâm Quyến (Trung Quốc) và Walldorf (Đức).