LINK ANH

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

4 kỹ thuật thay đổi quản trị trong triển khai dự án ERP


Từ trước đến nay, các doanh nghiệp thường gặp phải rất nhiều vấn đề về biến động kinh doanh như: cổ phần hóa, thành lập công ty, tái tổ chức, mua lại và sát nhập… Khi doanh nghiệp triển khai ERP đã có cuộc cách tân mạnh mẽ lan tỏa tới mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Để bắt kịp được xu hướng chung, các chủ doanh nghiệp sẽ phải tìm hiểu và tiếp thu những nền tảng công nghệ mới, những quy trình cải tiến cho doanh nghiệp. Ngược lại, một số nhân viên lại không sẵn sàng tiếp thu những công nghệ mới. Về nguyên tắc, hệ thống ERP sẽ tích hợp tất cả các chức năng kinh doanh – sản xuất – quản trị nên các bộ phận, phòng ban từ kế toán, bán hàng, mua hàng đến quản lý kho vận sẽ đều chịu ảnh hưởng của hệ thống mới. Nhân viên là những người sẽ trực tiếp làm việc với hệ thống, do vậy lãnh đạo cũng cần quan tâm đến phản ứng của nhân viên khi áp ERP vào công việc.

Để có thể đưa ERP triển khai một cách thuận lợi, doanh nghiệp cần có một chiến lược cụ thể. Sau đây là 4 kỹ thuật hỗ trợ mà ban lãnh đạo dự án cần quan tâm