LINK ANH

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Nhà máy thủy điện A Lưới thực hiện kế hoạch bảo trì toàn diện hằng nămKết thúc năm 2015 với thành tích sản xuất vượt kế hoạch. Không “say sưa” với thành công, cán bộ công nhân viên nhà máy đã lập tức bắt tay ngay vào công tác bảo dưỡng sửa chữa định kì các hệ thống thiết bị công nghệ của nhà máy theo kế hoạch năm 2016 đã được duyệt.


                                               Toàn cảnh  nhà máy thủy điện A Lưới