LINK ANH

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Tập đoàn Mai Linh cải tổ hệ thống kế toán bằng hệ thống ERP hiện đại

Tập đoàn Mai Linh cải cách toàn bộ Hệ thống Kế toán với Giải pháp Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp ERP

Tập đoàn Mai Linh, một trong những hãng taxi lớn tại Việt Nam, vừa thông báo việc tích hợp Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên Điện toán Đám mây nhằm nâng cấp toàn bộ hệ thống kế toán chuyên dụng, đảm bảo khả năng tương thích với đà phát triển của Tập đoàn.
Việc đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ này sẽ giúp Mai Linh tập trung và đẩy nhanh tốc độ mọi quy trình kế toán, thay thế cho 8 hệ thống kế toán chuyên dụng riêng biệt từng được sử dụng trước đó.
mai linh cai to de hut khach