LINK ANH

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Vemedim vận hành hệ thống SAP ERP sớm hơn kế hoạchSau 8 tháng triển khai, hệ thống Quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp SAP ERP,  Công ty Cổ phần Vật tư và Thuốc thú y (Vemedim) đã chính thức golive giai đoạn 1, sớm hơn một tháng so với kế hoạch.

 
Hình ảnh ban lãnh đạo công ty tại buổi golive giai đoạn 1