LINK ANH

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Thị trường ERP: Có thật sự khởi sắc ?

 Kế hoạch trang bị phần mềm máy tính tự động hoá tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý (Enterprise Resource Planning - ERP) của nhiều doanh nghiệp (DN) hiện nay đã có những khởi sắc nhất định. Nhưng dù đã có khá nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ tham gia, con đường đưa ERP ra thị trường vẫn còn không ít gian nan.