LINK ANH

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thuyết phục ban lãnh đạo triển khai phần mềm CMMS ?

 Làm sao thuyết phục ban lãnh đạo của bạn triển khai giải pháp phần mềm quản lý tài sản và bảo trì CMMS ?
Cách đơn giản và hiệu quả nhất đó là phải nói cùng 1 ngôn ngữ với họ. Để làm được điều đó, bạn cần chuyển đổi mọi lợi ích đạt được vào 1 khái niệm đó là Lợi tức đầu tư (ROI)