LINK ANH

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Đạm Cà Mau Golive thành công dự án SAP ERP đầu năm 2016

Ngày 01/01/2016, Công ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC) đã chính thức vận hành (Go-live) thành công hệ thống quản trị SAP ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp), hệ thống chính thức vận hành hứa hẹn sẽ mở ra những bước tiến trong năng lực quản trị của PVCFC bắt đầu từ năm 2016.


 Các bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ Golive dự án.