LINK ANH

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau vận hành hệ thống SAP ERP thành công

Ngày 01/01/2016, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã vận hành thành công Hệ thống quản trị SAP ERP (hoạch định nguồn lực DN), hứa hẹn sẽ mở ra những bước tiến trong năng lực quản trị của PVCFC.

Ban lãnh đạo cùng Cán bộ công ty tại buổi Go-live dự án SAP ERP