LINK ANH

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Thiên Hòa khởi động dự án SAP ERPThiên Hòa là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực bán lẻ đầu tư hệ thống SAP ERP quy mô nhất tại Việt Nam, kết nối tổng thể các quy trình từ nhập hàng, bán hàng, hậu mãi, bảo hành…