LINK ANH

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến là gì ?Theo quan điểm thực hành BẢO DƯỠNG là việc thực hiện các tác vụ giúp bảo tồn năng lực thiết bị, qua đó đảm bảo tính liên tục và chất lượng của sản xuất. BẢO DƯỠNG diễn ra trong toàn bộ thời gian sử dụng (tuổi thọ) của thiết bị.

Các mục đích chính của Bảo dưỡng có thể được tóm tắt như sau: