LINK ANH

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Thông báo Khai giảng khóa Đào tạo Phần Mềm ERP SAP Business One - Quí 01/2015


Tiếp nối thành công của Khóa đào tạo phần mềm quản Trị doanh nghiệp ERP - SAP Business One theo chuẩn Quốc tế dành cho cá nhân, doanh nghiệp năm 2014 và xuất phát từ nhu cầu của các cá nhân  trong việc tìm hiểu, ứng dụng phần mềm SAP Business One vào công việc thực tế, từ tháng 3 năm 2015, Công ty Vietsoft chính thức Khai giảng các Khóa đào tạo ERP - SAP Business One Quý 1/2015 tại TP. Hồ Chí Minh.