LINK ANH

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Những vấn đề cần lưu ý khi triển khai ERP


Ứng dụng ERP là một quá trình thay đổi lớn của doanh nghiệp. Việc triển khai ERP không phải là 1 công việc dễ dàng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào

Điều mấu chốt là ban lãnh đạo phải nhận ra triển khai dự án ERP không chỉ đơn thuần nghiêng về kỹ thuật mà còn có rất nhiều việc liên quan đến kế hoạch và truyền thông cần được thực hiện một cách đúng đắn trên toàn công ty. Dưới đây là 1 vài lưu ý trong quá trình chuẩn bị và triển khai 1 hệ thống ERP cho doanh nghiệp để bạn có thể tham khảo trước khi bắt tay vào thực hiện.