LINK ANH

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Vietsoft triển khai dự án thứ 3 cho công ty Nutifood

Ngày 22/03/2016, Vietsoft chính thức ký kết hợp đồng triển khai phần mềm quản lý tài sản và bảo trì thứ 3 cùng Công ty Nutifood. Đây là  hợp đồng triển khai cho nhà máy sữa Nutifood Cao Nguyên - nhà máy cung cấp sữa tươi mới nhất của công ty tại KCN Trà Đa, Tp.Pleiku, Gia Lai.