LINK ANH

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Triển khai ERP tại Việt Nam – Các yếu tố để thành công và thất bại (Kỳ 1)

 Để đánh giá hiệu quả của một dự án triển khai ERP thành công hay không tại thị trường Việt Nam thì trong suốt thời gian quan cũng đã có nhiều nhận định khác nhau. Tuy nhiên, lại chưa có sự thống kê và phân tích con số một cách cụ thể về các dự án thành công và thất bại cũng như chi phí bỏ ra để có được một hệ thống ERP hiệu quả.