LINK ANH

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Nhựa Rạng Đông triển khai phần mềm ERP SAP All in OneSáng ngày 16/12/2015, Lễ ký kết triển khai “SAP All- in -One ERP” tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông đã thành công tốt đẹp.