LINK ANH

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Dự đoán nền công nghiệp Việt Nam năm 2017

Năm 2017, kinh tế quả thế giới dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016, nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường vốn đầu tư, tiền tệ, hoạt động mua bán dầu thô, chứng khoán trên thế giới và những ảnh hưởng của tình hình bất ổn tại một số nước và khu vực…