LINK ANH

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Công ty TNG tự tin ứng dụng ERP vào quản trị doanh nghiệp


Sáng ngày 5/11/2015, Ban lãnh đạo Công ty TNG gồm có Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch hội đồng quản trị, cùng các giám đốc chi nhánh, trưởng phó phòng Công ty đã có buổi báo cáo và đánh giá về hệ thống phần mềm ERP đang được TNG áp dụng vào công tác quản trị doanh nghiệp.


Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Thới - Chủ tịch HĐQT Công ty đã giới thiệu tổng quan về hệ thống phần mềm của TNG, thực trạng áp dụng phần mềm của các bộ phận phòng ban trong Công ty, đồng thời chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn khi triển khai hệ thống phần mềm và nhấn mạnh tính hiệu quả cao khi áp dụng hệ thống ERP vào công tác quản trị TNG – đơn vị với trên 1 vạn lao động.