LINK ANH

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Doanh nghiệp may quản lý chi phí, nâng cao năng suất nhờ phần mềm ERP

         Ngày càng nhiều các chủ doanh nghiệp dệt may tin rằng công nghệ thông tin không chỉ đơn thuần là “cần thiết” mà phải là “không thể thiếu được” trong quá trình hoạt động. 

         Hơn 85% ngành dệt may hiện nay là các đơn vị kinh doanh nhỏ và có xu hướng sử dụng cơ sở hạ tầng liên quan đến công nghệ thông tin.Trong các nhà máy lớn (kéo sợi, dệt, may mặc, bán lẻ), cơ sở hạ tầng CNTT là yếu tố không thể thiếu. Sử dụng ERP, phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả chi phí trong quá trình hoạt động, nâng cao năng suất chât lượng doanh nghiệp.

Tăng năng suất lao động khi doanh nghiệp tiến hành quản lý bằng công nghệ ERP
Tăng năng suất lao động khi doanh nghiệp tiến hành quản lý bằng Công nghệ ERP