LINK ANH

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Bảo trì dự đoán triển vọng tương lai cho ngành công nghiệp 4.0

Hannover Messe 2016 -  Hội chợ hàng đầu thế giới về công nghệ và công nghiệp, là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất của ngành, được tổ chức thường niên bởi Deutsche Messe AG (CHLB Đức). Hannover Messe năm nay sẽ diễn ra từ 25 - 29/04. Các chủ đề quan trọng và nổi bật của Hannover Messe năm nay bao gồm: 

- Công nghiệp 4.0 / Industries 4.0
- Năng lượng tích hợp / Integrated Energy
- Sản xuất chồng lớp / Additive Manufacturing
- Bảo trì dự đoán / Predictive Maintenance
- Nguyên vật liệu và các bộ phận thông minh / Smart Materials & Components
- Phát triển nguồn lực lao động / Workforce ‎Development