LINK ANH

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Người dùng hệ thống SAP ERP quyết định thành công cho dự án


"Người dùng hệ thống SAP ERP quyết định thành công cho dự án" - Đó là khẳng định của ông Bùi Minh Tiến – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tại buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về việc tham gia đào tạo và sử dụng hệ thống SAP ERP diễn ra ngày 14/9/2015 trước khi PVCFC bước vào giai đoạn đào tạo và kiểm thử hệ thống.
 
Tổng Giám đốc PVCFC, Bùi Minh Tiến phát biểu tại buổi gặp gỡ các Key - End users trước khi bước vào giai đoạn đào tạo và kiểm thử hệ thống SAP ERP.