LINK ANH

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Thuận Lợi và Khó Khăn khi triển khai ERP tại thị trường VN


Hệ thống phầm mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đã trở thành 1 thuật ngữ thông dụng với doanh nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây. Có thể nói đây là xu thế tất yếu khi doanh nghiệp bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động. 

Tuy nhiên, triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp luôn đòi hỏi dành nhiều thời gian, công sức và đầu tư vốn. Do đó, trước khi quyết định áp dụng hệ thống ERP cho doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty cần nhận định rõ ràng khó khăn và thuận lợi của ERP.