LINK ANH

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Triển khai ERP tại Việt Nam – Phương pháp, quy trình triển khai một dự án ERP chuẩn (Kỳ 2)Vậy đâu là phương pháp triển khai tối ưu cho Doanh nghiệp và Đơn vị triển khai ?

Theo tôi về cơ bản để triển khai dự án ERP chúng ta có thể chia ra làm 2 giai đoạn chính: