LINK ANH

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Năm 2017: Những xu hướng kinh doanh được thịnh hànhỨng dụng công nghệ, internet vào các hoạt động đào tạo, kinh doanh và phát triển các sản phẩm xanh sẽ là những xu hướng quan trọng cho chiến lược kinh doanh trong năm 2017.