LINK ANH

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Sinh vật bé nhỏ đe dọa an toàn hàng hải và nhà máy điện hạt nhân

Ngày nay, những con sứa đang đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động hàng hải  cũng như an toàn của các nhà máy điện hạt nhân.