LINK ANH

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Thư mời triễn lãm công nghiệp tự động hóa Việt Nam 2016Thư Mời Tham Gia


TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP & TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2016
(VIETNAM INDUSTRIAL FIESTA & INDUSTRIAL AUTOMATION FIESTA 2016)

Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Bình Dương, Thành phố Mới Bình Dương ngày 8-10 tháng 6 năm 2016